TAIPOOMRADIO  

ไตรภูมิเรดิโอ 90.50 Mhz โทร 098-2381189 ขอเพลงได้ครับ                                                                                                                                                                                                                                                                    

คำแนะนำในการกรอกข้อมูลการสมัคร


1.กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
2.กรอกข้อมูลเป็น ภาษาไทย เท่านั้น
3.หากพบปัญหาใดๆ ในการกรอกข้อมูลการสมัครกรุณาติดต่อ 0623372347 หรือ seanthong2559@gmail.com

กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลในการสมัครสมาชิก
ชื่อ-สกุล  -
ที่อยู่ปัจจุบัน  
แขวง/ตำบล  
อำเภอ/เขต  
จังหวัด  
รหัสไปรษณีย์  
  
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก  
ที่อยู่ทางอีเมล์  
รหัสสมาชิกผู้แนะนำ  
ชื่อผู้แนะนำ 
รหัสยืนยัน หาคำตอบจากภาพที่คุณเห็น  Click to reload image
 

Copyright (c) 2006 by ช่างจ่อยโซล่าเซลล์